Toegankelijkheid

Gemeente Rucphen wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaalt dat overheidssites:

  • moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1
  • daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is aangepast op 18-09-2020. De website https://eloket.rucphen.nl voldoet gedeeltelijk aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe hoe we bezig zijn te zorgen dat al onze digitale kanalen straks voldoen.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

We zorgen voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Interne bewustwordingssessies voor onze medewerkers. We houden regelmatig sessies waarin we het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid onder de aandacht houden.
  • Onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Daarnaast toetsen wij onze website regelmatig toetsen met een automatische toetstool zoals Achecker. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Afweging bij aanschaf/verlenging: Toegankelijke bouwkwaliteit is een voorwaarde bij de ontwikkeling van nieuwe websites en bij verlenging van bestaande contracten.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Rucphen

Voor toegankelijkheidsverklaringen van websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen gaat u naar de overzichtspagina met toegankelijkheidsverklaringen

Testresultaten

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op. Dat kan op de verschillende manieren: